Naše služby

Laboratoř MedChemBio

Laboratoř

Laboratoř poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Laboratoř MedChemBio je zaměřena především na provádění validací analytických metod včetně zpracování příslušné validační dokumentace. 

Stávající vybavení laboratoře umožňuje provádět běžné i speciální fyzikálně–chemické analýzy, především  kapalinovou chromatografii, dále pak infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení. V laboratoři MedChemBio jsou zaměstnáni pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu.

Laboratoř disponuje povolením Ministerstva zdravotnictví ČR pro zacházení s prekursory návykových látek.


Přehled služeb nabízených laboratoří MedChemBio:


- analýzy na HPLC
degradační studie vzorku/roztoků analytu
- měření na IR spektrofotometru
- stanovení vody dle K.F.
- potenciometrické titrace
- měření pH/konduktivity
- další běžná laboratorní měření


Home Naše služby


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk